Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
arkáda
oblúk preklenujúci priestor medzi stĺpmi, alebo rad oblúkov na pilieroch, alebo na stĺpoch – aj chodba otvorená z jednej strany viacerými oblúkmi
 

- slepá arkáda – neotvára stenu, iba ju dekoratívne člení arkádami naznačenými v ploche, dekoratívna
 

- trpasličia arkáda – pod hlavnou rímsou chórov románskych chrámov tvoria arkády navonok otvorenú chodbu – trpasličiu galériu – množstvo malých arkád
 www.pamiatkynaslovensku.sk