Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
arkatúra
arkádový motív, rad arkád – dekoratívny prvokwww.pamiatkynaslovensku.sk