Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
arkier
krytý balkón na krákorcoch, konzolách alebo murovanej nohe, vystupujúci z nárožia alebo líca stavby, niekedy prechádzajúci aj niekoľkými poschodiami. Uzatvorený výstupok z priečelia alebo rohu budovy, ktorý zväčša nemá spojenie so zemou, môže byť aj viacposchodový. V neskorej gotike, renesancií a novoveku bol arkier ako ozdoba domového priečelia. Na Slovensku je častý hlavne v renesancií.www.pamiatkynaslovensku.sk