Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Arnutovce - Kostol sv. Heleny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Arnutovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorogotický kostol postavený na začiatku 15. storočia. Presbytérium s päťbokým uzáverom je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou klinovej profilácie. V druhej polovici 16. storočia bola pristavaná veža, v 18. storočia prestavaná a zvýšená, pod omietkou má renesančnú sgrafitovú nárožnú bosáž. Sakristia je zaklenutá kláštornou klenbou. V roku 1700 mal kostol tri oltáre, hlavný oltár sv. Heleny, oltár sv. Fabiána a Šebastiána. [1] Fasády sú hladké. Veža je zastrešená zvonovitou laternovou prilbou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Hlavný oltár je pseudogotický z konca 19. storočia. Vedľajší oltár Panny Márie je krídlový, gotický asi z roku 1485, zostavený iba z maľovaných tabuľ, pripisuje sa majstrovi Martinovi z Levoče. Oltár sv. Šebestiána je rokokový asi z rokov 1770 – 1780 uprostred s fragmentom gotického maľovaného krídla, znázorňujúcim martýrium sv. Šebastiána, z konca 15. storočia, po oboch stranách tabernákula sú sochy cherubínov, neskorobarokové z druhej polovice 18. storočia z bývalého hlavného oltára. Voľný obraz sv. Jána Nepomuckého je barokový z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 616/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - kaplnka pred kostolom foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019Arnutovce - Kostol sv. Heleny foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 22.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 22.
[3] www.pamiatky.sk (20.9.2023)
GPS
48.978917, 20.495507
48°58'44.1"N 20°29'43.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk