Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
áron hakodeš
svätostánok, skriňa alebo nika vo východnej stene synagógy, kde sú uložené Tórywww.pamiatkynaslovensku.sk