Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ART & HOLOCAUST (Tatranská galéria v Poprade)
art-holocaust-tatranska-galeria-v-poprade

 


 


 


 

Názov projektu: ART & HOLOCAUST
 

Číslo projektu: CLT03040
 

Programová oblasť: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
 


 

Organizátor: Tatranská galéria v Poprade
 

Partneri projektu: Jødisk Museum i Oslo, Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava, Fakulta dramatických umení – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
 


 

Autorka projektu: PaedDr. Anna Ondrušeková
 

Hlavný garant projektu: Prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho
 

Miesto konania: Elektráreň Tatranskej galérie v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
 

Otváracia konferencia: 23. november 2022 o 11.00
 

Trvanie projektu: november 2022 – apríl 2024
 

Projekt podporili:
 

ART & HOLOCAUST získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 98 600€ prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 17 400€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja v sume 6100€.
 

Odkaz na národné webové sídlo: www.eeagrants.sk
 

Webová stránka o projekte: www.artandholocaust.sk
 


 


 

Tatranská galéria v Poprade v spolupráci s partnermi projektu – Jødisk Museum i Oslo, Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava, Fakulta dramatických umení – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad a viacerými spolupracujúcimi subjektmi, ktorí sa budú aktívne podieľať na projektových aktivitách, v rámci projektu ART & HOLOCAUST alebo Umenie a holokaust postupne predstaví rôzne umelecké podujatia, vzdelávacie prednášky, premietne filmy a tiež priamo zapojí študentov a mladých ľudí do tvorivého procesu.
 


 

Tatranská galéria sídli a svoje aktivity realizuje v širšom regióne historickej Spišskej župy v Prešovskom samosprávnom kraji a jeho okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča. Región je miestom, kde viaceré etniká, národy a národnosti žili vo vzájomnej zhode. Zmenilo sa to počas 2. svetovej vojny, kedy z tohto regiónu bolo veľa ľudí spomedzi Židov a Rómov deportovaných do koncentračných táborov. V poslednom období početnosť rómskej populácie v regióne narastá, čo spôsobuje nárast extrémizmu, rasizmu a xenofóbie najmä u mladej generácie. Región Spiša, ktorý je najviac osídlený touto národnostnou menšinou, je geograficky znevýhodnený svojim umiestnením na severovýchode Slovenska, a práve tu zamýšľame realizovať väčšinu aktivít nášho projektu. Galéria má adekvátne priestory na realizáciu všetkých aktivít.
 

Projekt bude pozostávať z:
 

I. Kreatívno-umeleckej zložky – výstavy, umelecké sympózium, koncerty, zhotovenie fotografických a filmových dokumentov
 

II. Edukatívnej zložky – prednášky, filmové premietania, exkurzie a besedy so študentmi škôl rôzneho typu a so širokou verejnosťou
 

III. Vedeckovýskumnej zložky – Umelci a holokaust – výskum, konferencie o umelcoch Slovenska a Nórska k téme holokaustu, vydanie zborníka, zhotovenie dokumentov, newslettrov, atď.
 


 

Pri všetkých podujatiach zamýšľame využiť možnosť, aby umelci svojimi lokálne špecifickými projektmi reagovali na génia loci tohto miesta poznačeného traumou holokaustu. Veríme, že umelci budú dostatočne citliví a vytvoria produktívne napätie medzi minulosťou a prítomnosťou.
 


 

Sociálna spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti sú silnými nástrojmi na zlepšenie spolunažívania medzi vyššie spomenutými skupinami, a to chceme našim projektom ART&HOLOCAUST podporiť.
 


 

www.tatragaleria.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk