Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
artefakt
dielo ľudských rúk, výrobok, prehistorický kamenný alebo kostený nástroj, akýkoľvek materiálny predmet zhotovený alebo upravený ľudskou činnosťou.www.pamiatkynaslovensku.sk