Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
atika
nízky pás muriva nad korunnou rímsou na hlavnej fasáde alebo po celom obvode stavby, ktorý môže pohľadovo zakrývať strechuwww.pamiatkynaslovensku.sk