Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
átrium
hlavný a uprostred otvorený priestor gréckeho, rímskeho domu → rajský dvorwww.pamiatkynaslovensku.sk