Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
autentickosť
úprimnosť, skutočnosť. V estetike kvalita umeleckého diela, keď forma a obsah diela sú v jednote s pocitmi, ktoré chcel umelec vyjadriť. Vzniká vtedy, ak umelec nič nepredstiera, ak v procese tvorby včlení do diela svoje skutočné pocity a predstavy, ak jeho umelecký štýl zodpovedá tomu, čo chce vyjadriť. Každé veľké umelecké dielo je autentické. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 25.


www.pamiatkynaslovensku.sk