Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
axialita
osová orientácia stavby. Os je myslená priamka, ktorú možno viesť pozdĺžne alebo priečne cez stavebný objekt alebo jeho časti.www.pamiatkynaslovensku.sk