Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Babie - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Babie, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol zo začiatku 14. storočia. Presbytérium zväčšili a upravili zväčšenými lomenými oknami s kružbou začiatkom 15. storočia. Od polovice 16. storočia slúži sakrálny objekt reformovanej cirkvi. Fasádová úprava a malá strešná vežička je nová. Pozdĺžny priestor lode s trámovým stropom má na západnej strane gotický lomený portál s jedným okrúhlym prútom v ostení. Lomený víťazný oblúk má v klenbovom líci krátke rímsy polkruhovej profilácie. Presbytérium má polygonálny uzáver a gotickú rebrovú klenbu, dosadajúcu rebrami na konzoly, ktoré mohli mať pôvodne figurálne vybavenie (hlava s korunou, sediaci pes). Rebrá majú klinovú, žliabkovanú profiláciu. V presbytériu sa zachovali tri lomené gotické okná s kamenným ostením a trojlistovými kružbami. Z presbytéria viedol polkruhový portál do sakristie, ktorá ležala na severnej strane. Portál je zvonka zamurovaný. Loď má segmentovo ukončené okná. Vnútorné zariadenie je zo začiatku 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 23.
GPS
49.069149, 21.492512
49°04'08.9"N 21°29'33.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk