Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Babiná - pamiatková zóna
Lokalita
obec Babiná, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Radová zástavba historického jadra obce okolo cestnej osi s návsou, dodnes novou výstavbou zásadne nenarušená, sa vidlicovite rozbieha z centra. Podľa Etnografického atlasu je zaraďovaná do západoslovenskej nížinnej oblasti. Pre pôvodnú zástavbu obce boli charakteristické murované kamenné trojpriestorové domy s komorami a hospodárskymi stavbami radenými za obytnou časťou a stojace štítom do ulice. V uličnom rade sa obytná časť prepájala s pôvodne samostatnou murovanou sýpkou, ktorá sa v priebehu vývoja zmenila na obytnú stavbu. Pre oblasť sú charakteristické brány so segmentovým záklenkom a menšie bránky pre peších. Drevené výplne brán krytých strieškou boli vyrezávané. Pre ľudové stavby tejto oblasti sú typické okná lemované štukovými rámami. Reprezentantom ľudovej tradície popri zachovaných, cez zadné časti dvorov priečne postavených murovaných a drevených stodolách, je dom č. 20. Nachádza sa uprostred obce a pôvodne to bola pravdepodobne krčma datovaná do roku 1820. Obytnú časť s murovanou sýpkou segmentovo prepája zaklenutá murovaná brána so strieškou, ktorej oblúk nesie dvojica stĺpov. Osobitným prvkom päťosej hlavnej fasády domu je vyvýšený vstup do domu chránený predsunutým portikom neseným dvoma stĺpmi a striedmym klasicizujúcim dekórom zdobená fasáda. [1]
 

V obci Babiná bola z dôvodu ochrany historickej urbanistickej štruktúry v roku 2000 vyhlásená pamiatková zóna. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav ľudových stavieb je dobrý.
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 74 - 75.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 75.
Bibliografia
www.babina.sk
GPS
48.433839, 19.090193
48°026'01.8"N 19°005'24.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk