Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Babindol - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Babindol, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca stavba z roku 1909. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou s rovným stropom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Loď je krytá dvoma poľami českej placky. Vonkajšia architektúra na čelnej stene štítu s oblúčikovým vlysom. [1]
 

Hlavnú loď rímskokatolíckeho kostola svätého Imricha v Babindole dal postaviť Gyuricza József spolu so svojimi bratmi. Ostrihomský kanonik Dr. Andor György požehnal kostol 23. novembra 1909. Patrónom kostola, a teda aj obce sa stal svätý Imrich. Na oltárnej menze umiestnili relikvie mučeníkov svätých Klementa a Felicity. [2]
 

V roku 1968 sa veriaci rozhodli kostol rozšíriť, nakoľko sa politická situácia v krajine stala priaznivejšou. Žiaľ, podarilo sa len položiť základy, pretože ďalšie pokračovanie v stavbe bolo zastavené. Odvtedy došlo k niekoľkým rozširovaniam pôvodnej stavby, ale až v roku 2007 sa podarilo dokončiť pôvodný plán rozšírenia. Kostol konsekroval 6. mája 2007 Mons. Ján Orosch, pomocný biskup vtedajšej bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. [3]

Pamiatková ochrana
V roku 2007 došlo ku generálnej rekonštrukcii strechy, fasády a vnútorného priestoru a ku kompletnej renovácii liturgického zariadenia. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 24.
[2 - 4] www.emericus.web44.net (30.4.2016)
Bibliografia
www.babindol.sk
GPS
48.291745, 18.245218
48°17'30.3"N 18°14'42.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk