Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Babinec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Babinec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z konca 18. storočia. Obnovený bol v rokoch 1825, 1914 a 1947. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. V lodi je plochý drevený kazetový strop. Zdobený je neskororenesančno-barokovou rustikálnou ornamentikou štylizovaných kvetov a listov, bol prenesený zo staršej stavby. [1]
 

Klasicistický oltár je stĺpová architektúra s tympanónom a ústredným obrazom Ježiša v Getsemanskej záhrade. Po obvode troch stien lode je drevený vyrezávaný chór na stĺpoch. Organ s trojdielnou skriňou s barokovou akantovou ornamentikou je z roku 1739. Opäť bol polychrómovaný v roku 1914. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 24.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 24.
Bibliografia
www.babinec.info
GPS
48.511797, 20.006665
48°30'42.5"N 20°00'24.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk