Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Babinec - zvonica
Lokalita
obec Babinec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica s retardovanými barokovými prvkami z konca 18. storočia. Je to menšia murovaná stavba, na nárožiach kedysi členená lizénami, kordónová i podstrešná rímsa ostali. Zvonica je krytá kupolou s laternou. Poschodie bolo prístupné krytým vonkajším schodiskom, po úprave stavby však zaniklo. Zvon uliaty B. Stephanidesom z Lučenca, v nápise datovaný rokom 1813. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na menšom námestí.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 24.
Bibliografia
www.babinec.info
GPS
48.511936, 20.004692
48°30'43.0"N 20°00'16.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk