Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Báč - Kalvária
Lokalita
obec Báč, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Štrnásť pilierových zastavení Krížovej cesty, zasadených v pravidelnom rytme do nízkej murovanej ohrady, lemuje polkruhový priestor, uprostred ktorého je malý kopček a na jeho vrchole drevený kríž s kovovým korpusom ukrižovaného Krista, Na mramorovej tabuli, pripevnenej na severnej stene kostola, obrátenej do areálu s Kalváriou, je nápis:
 

IN PERENNEM PASSIONIS / DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI / MEMORIAM E PIIS FIDELIUM / OBLATIS HANC AD SANCTUM ANTONIUM / CALVARIAM EREXIT / PATER JEREMIAS HERMAN / GVARDIANUS OPERE DOMINI LEOPOLDI / KNOBL MURARIUS MAGISTER / MDCCCLXVII. (Na večnú pamiatku umučenia nášho Pána Ježiša Krista zo zbožných obiet veriacich pri (Kostole) sv. Antona postavil otec gvardián Jeremias Herman prácou pána Leopolda Knobla, murárskeho majstra, 1867.) [1]
 

Kalváriu postavili z milodarov, na každom zastavení je kamenná tabuľka s menami darcov. Tehlové zastavenia zakončené trojuholníkovými štítmi majú ojedinelú romantizujúcu výzdobu s použitím ornamentálnych motívov. Polkruhové niky vypĺňajú maľby na plechu s výjavmi Krížovej cesty, osadené v roku 1994. Moderne stvárnené výjavy silného výrazu narábajú kompozične s výrezom polpostavy Krista, prípadne s polpostavou ďalšej sprievodnej osoby (Mária, sv. Veronika atď). V slede zastavení dominuje osobito stvárnený architektonický útvar vysokej panelovej steny ukončenej cimburím. Uprostred v nike, rámovanej bohato profilovaným kamenným ostením s lomeným oblúkom, je vsadený na plechu maľovaný obraz Piety, ktorý flankujú kamenné barokové sochy anjelov kľačiacich na volútových podstavcoch. Anjeli údajne pochádzajú z portálu zaniknutého Kostola sv. Juraja. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1938 bola Kalvária opravená, ohradená a uzavretá železnou bránou, o čom hovorí nápis na krídlach brány RENOVATA 1938. Komplexnú obnovu už veľmi zničeného súboru realizoval v roku 1994 správca farnosti vdp. Štefan Morovič. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v tesnej blízkosti františkánskeho kláštora s Kostolom sv. Antona, ktorý bol postavený v rokoch 1669 - 1677 na podnet ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya. [4]
Fotogaléria
Báč - Kalvária foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kalvária foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kalvária foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kalvária foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kalvária foto © Vladimír Šušoliak 8/2013
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 64.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 64.
Bibliografia
www.obecbac.sk
GPS
48.003707, 17.370892
48°00'13.4"N 17°22'15.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk