Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Báč - Kláštor františkánov a Kostol sv. Anton na Ostrove
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Bačfa
Lokalita
obec Báč, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol bol postavený v rokoch 1660 – 1674 a upravený v roku 1712. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutá valenou klenbou s lunetami, ktorá dosadá na vystupujúcu rímsu pilastrov. Pri prvom klenbovom poli sa loď rozširuje dvoma bočnými kaplnkami, naznačujúcimi transept. Vstavaný chór na západnej strane je zaklenutý hrebienkovou krížovou klenbou. Fasáda je členená lizénami. Hlavné štítové priečelie kostola má štyri plastiky svätcov a členené je pilastrami, na ktorých stojí úsek architrávu s triglyfmi vo vlyse. Nad hlavným portálom, ktorý má po stranách stĺpy, je kamenný erb. Vstavaná veža je členená nárožnými pilastrami a krytá kupolou. [1]
 

Hlavný oltár z roku 1772 má nad klasicistickým tabernákulom obraz Panny Márie z konca 18. storočia. V strede oltára je obraz sv. Antona Paduánskeho od R. Gaupmanna ml. z roku 1861. Ostatné vnútorné zariadenie (bočný oltár Piety, kazateľnica, krstiteľnica, organ, svietniky) sú z čias stavby kostola. Obrazy sv. Juraja a sv. Alžbety vdovy pochádzajú z konca 19. storočia. Výmaľba kostola je secená, zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Kláštor františkánov je barokový a bol postavený súčasne s kostolom v rokoch 1669 - 1677. Ide o dvojpodlažnú budovu s ústredným dvorom s priebežnou chodbou zaklenutou hrebienkovou krížovou klenbou. Hlavná fasáda je členená štvorcovými oknami s jednoduchou šambránou a s nadokennou rímsou. Nad vstupným portálom s ušnicovou šambránou je kartuša s rolverkom a ušnicou, v ktorej je nápisová tabuľa. [3]
 

Báč už v dávnej minulosti splynul s obcami Szent-György-Úr (Svätý Júr) a Szent Antal (Svätý Anton), ktorý je významným pútnym miestom ešte aj v súčasnosti. Ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay nechal v blízkosti usadlosti Szent-György-Úr postaviť kostol s kláštorom. Základný kameň kostola bol položený v roku 1660, ale práce sa po smrti arcibiskupa v roku 1666 zastavili. V stavbe neskôr pokračoval jeho nasledovník Juraj Szelepcsényi. [4]
 

Hlavný oltár kostola nechal postaviť gróf Juraj Apponyi v roku 1772, ale v tom čase mal kostol už za sebou významnú minulosť. Kostol je jednou zo vzácnych skorších stavieb baroka. Jedna z krýpt v podzemí kostola sa stala pohrebným miestom Apponyiovcov. [5]
 

Kostol v Szent-György-Úre (Svätom Jure) vysvätil 1. októbra 1724 biskup Juraj Ghyllányi. Už predtým však bol kostol zasvätený svätému Antonovi Paduánskemu a odtiaľ pochádza meno usadlosti Szent Antal (sv. Anton). Strašný víchor, ktorý vyčíňal v roku 1718 zmietol strechu kláštora a krátko nato ďalšia víchrica poškodila priečelie kostola. Všetko však bolo opravené. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Báč – františkánsky kláštor (č. ÚZPF 66/1-6 ) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Nováková (archívny výskum). [7]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Jiří Fiedler 10/1978Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove (vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 6/2015Báč - Kláštor sv. Anton na Ostrove (vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 25.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 25.
[4 - 6] www.obecbac.sk (21.4.2014)
[7] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.obecbac.sk
GPS
48.003602, 17.371034
48°00'13.0"N 17°22'15.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk