Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bacúch - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bacúch, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1863. Prestavaný a predĺžený bol v roku 1936. Jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, vymaľovanými Š. Enhofom v roku 1949. Hlavná fasáda má redukovaný rizalit. Bočné fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zakončená plechovým ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár je z roku 1863 s klasicisticky predstavanou menzou s tabernákulom a oltárnym obrazom sv. Jozefa od banskobystrického maliara J. Jonáša z roku 1863. V pozadí obrazu je pohľad na Bacúch so scénou zvážania dreva. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 24.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 24.
Bibliografia
www.bacuch.sk
GPS
48.858337, 19.804250
48°51'30.0"N 19°48'15.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk