Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bacúrov - Kostol sv. Šimona a Júdu
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bacúrov, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne stredoveký (neskorogotický?) kostol spomínaný v roku 1561. Zbarokizovali ho v roku 1790. Vtedy pristavali presbytérium a sakristiu. Je to jednoloďový priestor s predstavanou vežou a rovným uzáverom presbytéria, za ktorým je sakristia. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, zbiehajúcimi do vstavaných nástenných pilierov. [1] Fasády sú hladké, členené segmentovo zakončenými oknami. Z dvoch tretín drevená veža má stanovú strechu.
 

Vnútorné historizujúce zariadenie pochádza z konca 19. a začiatku 20. storočia. [2] Výmaľba z roku 1963 je od Knoxa. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína barokovú kamennú sväteničku z 18. storočia a na povale torzo korpusu z 18. storočia. [4]
 

Vo veži uvádza Súpis tri zvony z roku 1502, 1680 a 1689. [5] Portál fary uvádza vo zvonici len dva zvony, väčší z roku 1502 a druhý menší z roku 1689. [6]
 

O skutočnosti, že sa aj bacúrovská cirkev dosť skoro po reformácii stala evanjelickou, svedčí sám katolícky vizitátor Zathay, keď sa roku 1561 neodvážil ísť vizitovať na Bacúrov.
 

Kostol bol striedavo evanjelickým a katolíckym až do roku 1710, kedy sa dostal definitívne do rúk katolíkov. [7]
 

Na fare pôsobili významné slovenské osobnosti - národní buditelia František Sasinek a Andrej Trúchly-Sitniansky a v rokoch 1909 - 1920 Karol Anton Medvecký – prvý tajomník Slovenskej národnej rady, ktorý spolu s predsedom Slovenskej národnej rady Matúšom Dulom podpísali Deklaráciu slovenského národa. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v severnej časti obce.
Fotogaléria
Bacúrov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Patrik Kunec 10/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 25.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 25.
[3] http://budca.fara.sk/?page_id=124 (12.12.2021)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 25.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 25.
[6 - 8] http://budca.fara.sk/?page_id=124 (12.12.2021)
Bibliografia
www.bacurov.sk
GPS
48.521728, 19.058425
48°31'18.2"N 19°03'30.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk