Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bacúrov - zvonica
Lokalita
obec Bacúrov, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica z 19. storočia. Je to ľudová stavba drevenej konštrukcie, postavená na kamennej podmurovke. [1] Objekt má plechovú (nevhodnú) strechu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Bacúrov - zvonica foto © Patrik Kunec 10/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 25.
Bibliografia
www.bacurov.sk
GPS
48.521173, 19.059535
48°31'16.2"N 19°03'34.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk