Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Badín - Hrob Augusta Horislava Krčméryho
Lokalita
obec Badín, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.obecbadin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk