Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Báhoň
Lokalita
obec Báhoň, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavili v rokoch 1759 - 1765 v barokovom slohu. V roku 1810? 1816 ho klasicisticky prestavili. V roku 1930 kaštieľ rozšírili o prístavbu, aby mohol slúžiť Kaplického ústavu pre slepcov. [1]
 

Neskorobarokový kaštieľ si dala prestavať z kúrie zo 16. storočia rodina Jezernických, ktorí boli pôvodne drobní zemania z turčianskej Jezernice a v 16. storočí sa usídlili aj v Bratislavskej župe. Krištof Jezernický sa stal správcom mýtnej stanice v Senci a získal kúriu v Báhoni, ktorá sa stala hlavným rodinným sídlom. Za takmer dvesto rokov sa Jezernickí stali najväčšími a najvýznamnejšími báhonskými zemepánmi, patrónmi kostola a farnosti. Ich majetkový a spoločenský vzostup sa prejavil aj na nákladnej prestavbe kúrie na kaštieľ. [2]
 

V roku 1816 bol kaštieľ klasicisticky upravený, ale potom postupne do roku 1900 Jezernických veľkostatok zanikol. [3]
 

V roku 1926 vznikol Spolok pre starostlivosť o nevidiacich na Slovensku, ktorý kaštieľ odkúpil a v roku 1930 v ňom otvoril Katolícky ústav pre slepcov. V roku 1935 pristavali nový pavilón, čím sa zväčšila kapacita ústavu a kaštieľ bol upravený do súčasného stavu. Ústav v Báhoni bol jediným zariadením tohto druhu pre dospelých zrakovo postihnutých na Slovensku. [4]
 

Kaštieľ je trojkrídlová budova na pôdoryse v tvare písmena U a je osovo symetrická. Má dve podlažia, pričom do objektu sa vstupuje z vnútorného nádvoria. V hlavnom krídle sa nachádzajú spoločenské priestory a ambulancie, obytné miestnosti sú v bočných krídlach umiestnené z vonkajšej strany budovy, teda smerom k ceste a do parku, smerom do nádvoria sú orientované chodby a technické priestory. Z hlavného krídla smerom do nádvoria je vysunutá vstupná časť stavby, ktorá je v druhom podlaží napojená terasami na bočné krídla. Tejto časti dominuje segmentovo ukončený vstupný portál, nad ktorým sa nachádza malý balkón. Kaštieľ má na fasádach zvýraznené iba šambrány okien a dverí. Fasádu člení podstrešná rímsa a podlažia sú od seba na fasáde tiež oddelené rímsou. Objekt je zastrešený valbovými strechami a je podpivničený. Chodby sú zaklenuté valenými klenbami rovnako ako aj miestnosti hlavného krídla. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia na nové účely.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Areál dnes slúži ako Domov sociálnych služieb.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce. Kaštieľ sa nachádza v obci, vedľa hlavnej cesty, na kraji rozľahlého parku.
Fotogaléria
Kaštieľ Báhoň foto © Jiří Fiedler 9/1969Kaštieľ Báhoň foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 27.
[2 - 5] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 58.
Bibliografia
www.bahon.sk
GPS
48.305863, 17.447163
48°0 18' 21.11", 17°0 26' 49.79"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk