Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bajany - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Bajánház
Lokalita
obec Bajany, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol z roku 1936, ktorý postavili na mieste dreveného kostola. Jednoloďová stavba s náznakom stredného transeptu, akcentovaného v strešnej konštrukcii. V secesnom exteriéri sú použité románske a gotické motívy v nehistorickom poňatí. Vstupné priečelie s mierne vysunutou vežou ukazuje otvorenú arkádovú predsieň s hrotitými oblúkmi na stĺpoch. Veža má románsko-gotickú zvukovú arkádu a vysokú ihlancovú strechu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 27.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 27.
Bibliografia
www.bajany.sk
GPS
48.603664, 22.109449
48°36'13.2"N 22°06'34.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk