Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bajč
Lokalita
obec Bajč, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kúria správcov arcibiskupského veľkostatku vznikla úpravou staršej budovy (krčmy) po roku 1867. Po roku 1945 boli v kúrii zriadené súkromné byty. [1]
 

Pôvodne to bol klasicistický objekt postavený na začiatku 19. storočia. Neskoroklasicistickou úpravou prešiel v druhej polovice 19. storočia. Je to prízemná bloková dvojtraktová budova na pôdoryse v tvare písmena L. Neskoršie prestavby úplne zotreli pôvodný výzor kúrie. Nakoľko výška okien bola pozmenená, nadokenné frontóny na konzolách dostali sekundárny dekoratívny význam, ale po roku 1970 boli odstránené. Fasády sú čiastočne členené pilastrami podopierajúce korunnú rímsu. Pôvodná otvorená pilierová chodba dvornej fasády bola zasklená alebo zamurovaná. [2]
 

Dvor kúrie dopĺňa obdĺžniková prízemná stavba tiež postavená na začiatku 19. storočia, ale mnohými prestavbami značne zmenená. V budove sú dnes byty. [3]

Pamiatková ochrana
Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie nie je dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Nachádza sa vedľa hlavnej cesty za mostom.
Poznámky
[1 - 3] www.bajc.sk/obec/pamiatky/ (28.12.2022)
Bibliografia
www.bajc.sk
GPS
47.930475, 18.207493
47°55'49.7"N 18°12'27.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk