Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bajč - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bajč, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1827 – 1831 z bývalého poschodového kaštieľa. [1]
 

Nad predstavaným tabernákulovým hlavným oltárom visel kedysi voľný obraz Pokrstenie Krista z druhej polovice 19. storočia. [2]
 

Kostol bol prestavaný arcibiskupom Alexandrom Rudnaym z poschodového kaštieľa arcibiskupa Jozefa Batthyányho, postaveného v roku 1790. Bola to obĺžniková stavba, ktorej fasády členili pilastre a na poschodí lizény. Okná prízemia mali polkruhové zakončenie. V budove zvanej "filagória" bola v prízemí kaplnka, v medziposchodí tri menšie izby a na poschodí jedna veľká miestnosť. Pri stavbe kaštieľa boli použité zvyšky stredovekého paulínskeho kostola. Kaplnku v kaštieli v časoch bohoslužieb navštevovali aj obyvatelia obce, ale po čase sa ukázala byť malou, a preto na príkaz arcibiskupa Rudnayho bol kaštieľ prestavaný na kostol podľa projektov architekta Jánosa Packha. Z pôvodnej budovy ponechali len štyri vonkajšie steny, interiér celý vybúrali a zakryli rovným trámovým stropom. Skutočnosť prestavby kaštieľa na kostol potvrdzuje výška stavby a vysoko zasadené okná. Rudnay nariadil prestavbu v máji 1829 a už v máji 1830 obyvatelia Bajču dostali kostol do užívania. [3]
 

V roku 1871 bola budova opravená arcibiskupom Jánom Simorom. Kostol bol zväčšený a veža zvýšená. Neskôr bol kostol opravený po vojnovom zničení, keď zaniklo pôvodné vnútorné zariadenie sakrálneho objektu, okrem dvoch plastík anjelov z hlavného oltára. V roku 1946 kostol vysvätil biskup Ambróz Lazík. [4]
 

Ide o jednolodie s obdĺžnikovým presbytériom a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou, ktorá je zakončená ihlancovou strechou. Priestory majú rovné stropy. V presbytériu je nástropná maľba Kazánia na hore olivovej v šesťpásovom pôvodnom štukovom orámovaní. Vonkajšia úprava kostola je klasicistická, členená lizénovými rámami a oknami s polkruhovým zakončením. Výška stavy a vysoko zasadené okná potvrdzujú historické údaje o predošlých prestavbách. [5] Zvukové okná veže majú žalúzie. Nad vchodom do objektu je pamätná tabuľka z ružového mramoru, ktorá informuje o stavbe a oprave kostola. Nad predstavanom tabernákulovým hlavným oltárom je zavesený obraz Krstu Krista z roku 1959 maliarky Víghovej z Bajču. Pôvodný obraz Krstu Krista z druhej polovice 19. storočia je dnes na neznámom mieste. Na oltári je socha Ježišovho najsvätejšieho Božského srdca. Z doby okolo roku 1960 je aj 14 obrazov zastavení krížovej cesty od Víghovej z Bajču. V lodi je starší závesný obraz sv. Anny a v sakristii obraz sv. Johanny z Arcu, obe z 19. storočia. V lodi sú sochy Máriinho najsvätejšieho božského srdca, sv. Jozefa a Lurdskej Panny Márie. [6]
 

Organ je výrobkom Františka Tattingera, staviteľa organov z Nových Zámkov z obdobia po roku 1920. Vo veži sú zavesené tri zvony, väčší je z roku 1860 zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, odlial ho Antal Belani z Bratislavy. Ostatné staré zvony boli za prvej svetovej vojny zhabané na vojnové účely (odlievanie kanónov). Preto boli v roku 1930 u firmy Jakab Dostál odliate dva nové zvony, väčší je bez mena svätca, menší je zavesený nad predchádzajúcimi a bol vyhotovený z milodarov veriacich z Bajču. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt bol opravovaný v 80. rokoch 20. storočia. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 27.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 27.
[3 - 4] www.bajc.sk (22.5.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 27.
[5 - 8] www.bajc.sk (22.5.2016)
Bibliografia
www.bajc.sk
GPS
47.928379, 18.206787
47°55'42.2"N 18°12'24.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk