Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bajtava - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bajtava, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v druhej polovici 18. storočia ako kaplnka, ktorú v roku 1872 rozšírili a neoklasicisticky prestavali. Je to jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria. Priečelie je zakončené štítom a nadstavanou drevenou vežičkou. Na hlavnom oltári je obraz Panny Márie. Tabernákulum je z druhej polovice 18. storočia, neskorobarokové s bielo-zlatou polychrómiou. Kamenná krstiteľnica je gotická z 15. storočia, na mnohouholníkovej pätke. [1]
 

Písomný zápis vizitácie z roku 1754 informuje, že kostol je vo veľmi zlom stave, má tri zvony. V roku 1799 bola obnovená strecha kostola. Počet obyvateľov je 402 z čoho 228 osôb je k spovedi súcich. V roku 1785 bol v obci založený rímskokatolícky farský úrad a od tých čias sú vedené cirkevné matriky. Predtým obec patrila k matričnému úradu Salka. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 28.
[2] www.bajtava.sk (30.4.2016)
Bibliografia
www.bajtava.sk
GPS
47.854097, 18.750757
47°51'14.8"N 18°45'02.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk