Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Baka - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Baka, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol, ktorý postavili na mieste starého kostola v roku 1762. Obnovený bol v roku 1935. Kostol je jednoloďová sakrálna stavba s polygonálne uzavretým presbytériom, zaklenutá pruskou klenbou. Nástenná maľba interiéru pochádza z roku 1923. Predstavaná veža je krytá ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový so stĺpovou architektúrou a s obrazom Nanebovzatia Panny Márie z konca 18. storočia, renovovaný v roku 1923. Ostatné vnútorné zariadenie je z druhej polovice 18. storočia a z prvej polovice 19. storočia. V interiéri sa nachádza voľný obraz sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza aj rokokové vyrezávané svietniky z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Baka - Kostol Všetkých svätých foto © Jiří Fiedler 10/1978Baka - Kostol Všetkých svätých foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 28.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 28.
Bibliografia
www.obecbaka.sk
GPS
47.909411, 17.518837
47°054'33.9"N 17°031'07.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk