Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Balog nad Ipľom - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Balog
Lokalita
obec Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá kaplnka postavená v 18. storočí. Obdĺžniková drobná stavba so skosenými hranami, strešnou vežičkou a rovným uzáverom. Interiér je zaklenutý kláštornou klenbou na fabiónoch. [1] Fasády sú hladké.
 

V súvislosti s výstavbou kaplnky sa spomína aj rok 1842.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí na západnom okraji obce. Pred kaplnkou sa nachádza kamenný kríž.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 29.
GPS
48.078055, 19.122011
48°04'41.0"N 19°07'19.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk