Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Balog nad Ipľom - prícestná kríž
Iný názov
Balog
Lokalita
obec Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Prícestný kamenný kríž je z roku 1858 (ľudová práca).www.pamiatkynaslovensku.sk