Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Balog nad Ipľom - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Balog
Lokalita
obec Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Socha je z roku 1872.www.pamiatkynaslovensku.sk