Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Balog nad Ipľom - prícestná socha sv. Rócha
Iný názov
Balog
Lokalita
obec Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Socha je z roku 1810.www.pamiatkynaslovensku.sk