Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
balustráda
kamenné zábradlie zložené z okrúhlych alebo štvorhranných stĺpikov alebo kužeľov (balustrov)www.pamiatkynaslovensku.sk