Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Balvany (Kameničná) - Kostol sv. Juraja
Lokalita
obec Kameničná, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol, ktorý sa spomína v roku 1268. Jeho lokalita sa v listine presne uvádza. Pravdepodobne išlo o románsky sakrálny objekt. Ešte v 60. rokoch 20. storočia boli v teréne sotva, ale predsa badateľné základy. Našiel sa tu rímsky oltárny kameň s nápisom. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 12.
Bibliografia
www.kamenicna.eu
GPS
47.831035, 18.021382
47°49'51.7"N 18°01'17.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk