Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bánovce nad Bebravou - Budova mestského úradu (Pamätný dom)
Lokalita
obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Budova zohrala významnú úlohu v čase SNP. V budove nazývanej aj mestský dom, sa dňa 2. septembra 1944 konalo ustanovujúce zasadnutie 12-členného revolučného Okresného národného výboru. Bánovce vo výbore zastupoval stolár Ján Laurinec, František Faltus a Cyril Dřinek. Z Horných Ozoroviec bol vo výbore evanjelický farár Ondrej Rybár. Predsedom revolučného výboru sa stal Ján Repka z Malých Chlievan. Budova mestského úradu „pamätá" i čierne stránky svojej existencie. Bolo to vtedy, keď sa Nemci usadili v meste natrvalo. V Bánovciach a okolí organizovali odvetné akcie na partizánov, pri ktorých vypálili veľa domov a uväznili veľa ľudí. Pivnice pod mestským domom, okresným úradom a okresným súdom sa zapĺňali civilmi - mužmi i ženami - a partizánmi. O ich živote rozhodovalo Gestapo. Najčernejším dňom v histórii Bánoviec a tiež mestského domu bol 29. november 1944. V podvečer toho dňa dalo Gestapo vyprázdniť námestie a ľudí zahnalo do bočných ulíc. Z pivnice mestského domu doslova vynášali takmer na smrť dobité obete a nevládne telá naložili na pripravené nákladné auto, na ktorom ich odviezli na miesto popravy. Po štvrťhodine sa auto vrátilo po ďalších väzňov. [1]
 

Táto historizujúca budova bola postavená v roku 1861, má priečelie zdobené po bokoch vstupu stĺpmi s kompozitnými hlavicami. Na budove sú umiestnené pieskovcové pamätné tabule z roku 1951. Jedna z nich je venovaná pamiatke padlých partizánov. V jej hornej časti sa nachádza reliéf znaku ZPB, v dolnej časti na konzole je reliéf vavrínového venca. Uprostred je text. Druhá tabuľa pripomína, že v budove sídlil Revolučný okresný národný výbor. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je veľmi dobrý. V súčasnosti je sídlom mestského úradu a primátora mesta.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Poznámky
[1] www.banovce.sk (31.1.2016)
Bibliografia
www.banovce.sk
GPS
48.718697, 18.258056
48°43'07.3"N 18°15'29.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk