Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bánovce nad Bebravou - Synagóga
Lokalita
obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1862 v historizujúcom slohu. Objekt postavený na obdĺžnikovom pôdoryse 10 x 20 m bol jednoloďový, z troch strán s galériami pre ženy, na ktoré sa vystupovalo schodiskami po stranách hlavného vstupu. Galérie boli nesené liatinovými stĺpmi. vstupné priečelie malo pôvodne tri osi so vstupmi a oknami, oddelené dvoma nárožnými a dvoma stredovými pilastrami (piliermi zapustenými do steny, mierne vystupujúcimi) v celej výške priečelia. Bočné okná boli poloblúkové, stredné bolo kruhové. Trojuholníkový štít a bočné atiky, oddelené horizontálnou profilovanou rímsou, boli zdobené oblúčikovým vlysom. Bočné fasády mali päť okenných osí. Horné okná boli ukončené poloblúkovými plastickými segmentmi pod korunnou rímsou. Okná prvého a druhého podlažia oddeľovali tzv. Dávidove štíty (Mogen David), nazývané aj „Dávidove hviezdy".[1]
 

V roku 1963 prešla budova rozsiahlou prestavbou v súvislosti so zmenou na predajňu nábytku. Boli zmenené pôvodné polkruhovým oblúkom ukončené okná a vsadené dvojité drevené jednokrídlové a dvojkrídlové okná. Nosné liatinové stĺpy boli obmurované a previazané novým prekladom, čím vzniklo druhé podlažie. Pribudli vnútorné deliace priečky. Zrušené boli aj obidva bočné vstupy v priečelí. V súčasnosti je budova od roku 1990 majetkom evanjelickej cirkvi a.v., ktorá tu realizovala komplexnú obnovu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Bánovce nad Bebravou - synagóga (č. ÚZPF 10710/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2016. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý.
Prístup
Jesenského ulica
Poznámky
[1 - 2] www.banovce.sk (31.1.2016)
[3] www.pamiatky.sk (18.11.2017)
Bibliografia
www.banovce.sk
GPS
48.720842, 18.256901
48°043'15.0"N 18°015'24.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk