Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bánovce nad Ondavou - Literárne múzeum Pavla Horova
Lokalita
obec Bánovce nad Ondavou, okres Michalovce, Košický kraj
História
Literárne múzeum Pavla Horova je umiestnené v bývalej štvortriednej základnej škole (otvorená bola v roku 1936), kde po stavebných úpravách vznikli vhodné priestory pre múzejné a expozičné účely. A to s rozlohou 380 m2.
 

Expozícia Literárneho múzea Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou má dva hlavné tématické celky:
 

1. Národný umelec Pavol Horov
 

2. Rodáci Pavla Horova [1]

Expozície
Prvý tématický celok - Národný umelec Pavol Horov - sa prezentuje v prvej i druhej miestnosti na prízemí, v ktorých sa predstavuje Horov ako básnik i človek s vysokými morálnymi a estetickými vlastnosťami. Je to najvýznamnejšia a najdôležitejšia časť expozície múzea, a preto sa jej venuje aj najväčšia pozornosť. Z expozičného hľadiska sa tu uplatňuje princíp výstavnícky a muzeálny. Prvý princíp je dominantný v prvej miestnosti, kde sa prezentuje život a dielo básnika prevažne výstavníckymi prostriedkami; druhý princíp sa uplatnil v druhej miestnosti pri vytváraní pracovne P. Horova in natura s pôvodným zariadením i charakterom. [2]
 


 

Obsah prvej miestnosti je rozložený do ôsmich častí:
 

1. Rodná hruda
 

2. Básnické začiatky
 

3. Básnik a človek na križovatke (Zradné vody spodné, Nioba matka naša, Návraty,
 

Defilé)
 

4. Básnikovo poludnie (Moje poludnie, Slnce nad nami)
 

5. Dvojaký návrat (Vysoké letné nebe, Balada o sne)
 

6. Ponorný básnik (Korály z Janova, Ponorná rieka)
 

7. Z posledných (Asonancie, Z posledných)
 

8. Preklady
 


 

Druhá miestnosť na poschodí má charakter adiovizuálnej sály, v ktorej sa konajú prednášky a besedy, premietajú sa dokumentárne a hrané filmy s literárnou tématikou, počúvajú sa interpretácie Horovových básní v podaní autora a recitátorov, inštalujú sa výstavy a podobne. [3]
 

Chodba na prízemí slúži ako vstupná miestnosť do múzea, ale súčasne plní expozičnú funkciu. Dominantou je tu ideovo - estetický kút. V ňom je umiestnená busta Pavla Horova od akademického sochára Arpáda Račka. Jej pozadie tvoria dve grafické printonové steny s farebnými a čiernobielymi fotografiami na tému: Starý a nový domov a Od symbolu k novému životu s úryvkom básne P. Horova Defilé. Na chodbe poschodia sú podobizne našich najvýznamnejších básnikov (L. Novomeský, J. Smrek, J. Kostra, A. Plávka, J. Poničan, V. Mihálik, M. Válek, M. Haľamová, V. Reisel, M. Rúfus, Š. Žáry, P. Bunčák, P. Koyš, J. Lenko, R. Fábry, M. Lajčiak), literárnych vedcov a úryvky básní P. Horova. [4]

Poznámky
[1 - 4] www.banovcenadondavou.sk (28.6.2015)
GPS
48.682160, 21.814864
48°40'55.8"N 21°48'53.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk