Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Belá - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Banská Belá, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková kaplnka postavená v roku 1756 za účinkovania farára Štefana Stokkera, pričinením Andreja Hertingera, senátora a banského majstra v Banskej Belej. Opravovaná bola v roku 1838 a 1926. Je to menšia sieňová stavba s polygonálnym uzáverom. Svätyňa je zaklenutá lunetová klenbou a loď krížovou hrebienkovou klenbou. Priečelie zakončené trojhranným štítom, členené lizénami, má nad zalamovaným segmentovým portálom dvojité okno, kedysi so širokou rokokovou mrežou. Rokokové košovité kované mreže sú na bočných oknách. Na šindľovej pultovej streche je malá vežička so zvonom, ktorý darovala farníčka Mária Longauerová v roku 1939. Pôvodný zvon bol zrekvirovaný za prvej svetovej vojny. V roku 1938 bola vykonaná generálna oprava kaplnky. [1]
 

Hlavný oltár je rokokový, nad menzou reliéf Smrti sv. Jána Nepomuckého v rokokovom orámovaní z čias kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v roku 1988. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnka nie je dobrý. Slúži svojmu účelu. V súčasnosti sa využíva iba raz v roku na sviatok sv. Jána Nepomuckého.
Prístup
Stojí na námestí v bezprostrednej blízkosti hlavnej cesty.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 32.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 32.
Bibliografia
www.banskabela.sk
GPS
48.475778, 18.932763
48°28'32.8"N 18°55'58.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk