Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Belá - Radnica
Lokalita
obec Banská Belá, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Banská Belá – radnica (č. ÚZPF 11688/1) – architektonicko-historický výskum, rok 2015, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Hrčka, Ing. arch. J. Lišaník. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
Bibliografia
www.banskabela.skwww.pamiatkynaslovensku.sk