Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Opevnením farského kostola Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia vznikol v Banskej Bystrici mestský hrad. Výstavba hradu začala pravdepodobne pred polovicou 15. storočia. Jeho funkcia sa postupom storočí stratila. Hrad veľmi utrpel postupným odstraňovaním hradieb, čím sa jeho jednotlivé budovy ocitli uprostred mesta.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy z roku 1970 plánoval generálnu opravu komplexu s úpravou areálu pre kultúrne využitie. Čiastočný archeologický výskum hradného areálu: SÚPSOP – stredisko Banská Bystrica v roku 1973, profesor G. Balaša. Zisťovací prieskum vstupnej časti a veže (priečelia): akademický maliar a reštaurátor Albert Leixner, 1974. [1]
 

Na hrade prebehla celá séria odborných výskumov – archeologické, umeleckohistorické a architektonickohistorické. Neskôr sa tu uskutočnil aj archívny výskum. Prieskumy, ktoré boli realizované v 80. – 90. rokoch 20. storočia boli zdrojom celého radu nových informácií.
 

Banská Bystrica - mestský hrad, vstupná časť s vežou a barbakanom (č. ÚZPF 2321/1-2) - II. etapa architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu - rok 2005. Autorka: Mgr. Ľubica Fillová. [2]
 

Banská Bystrica - hrad mestský s areálom (č. ÚZPF 2321/1-9), radnica (č. ÚZPF 2321/6) - architektonicko‐historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic. [3]

Prístup
Objekt leží v centre mesta. Námestie Štefana Moyzesa.
Fotogaléria
Banská Bystrica - mestský hrad foto © Viliam Mazanec 10/2008Banská Bystrica - mestský hrad foto © Ľubomír Poláček Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012Banská Bystrica - mestský hrad foto © Oto Tomeček 10/2012
Poznámky
[1] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 11.
[2] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
[3] www.pamiatky.sk (1.5.2024)
Bibliografia
ĎURIANČIK, Jozef - FRTÚS, Jozef - KREUTZ, Jozef: Mestský hrad v Banskej Bystrici. Banská bystrica: DALI - BB, s. r. o., 2018. 134 s. ISBN 978-80-8141-184-7
FILLOVÁ, Ľubica – MÁCELOVÁ, Marta – ŠIMKOVIC, Michal: Mestský hrad v Banskej Bystrici. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 2, s. 2 – 7.
www.banskabystrica.sk

GPS
48.736621, 19.146476
48°0 44' 11.84", 19°0 8' 47.31"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk