Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Bethlenov dom
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Dom známy aj ako Bethlenovský alebo Turčanovský, bol postavený na mieste staršej budovy okolo roku 1556 a autorstvo sa pripisuje majstrovi Pankrácovi. Nápis nad hlavným portálom "BENEDICTIO DOMINI DIVITES FACIT 1610" (Požehnanie Pánovo prináša bohatstvo 1610) poukazuje na stavebné premeny, ktorými dom začiatkom 17. storočia prešiel. Patrí k zachovanému typu veľkopriestorových meštianskych domov, ktoré majú atiku a arkadové členené nádvorie. V roku 1620 v ňom zvolili sedmohradské knieža Gabriela Bethlena za uhorského kráľa. [1] V roku 1909 mesto zorganizovalo zbierkovú akciu na postavenie sochy Gabriela Bethlena. Iniciatíva však nebola úspešná.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domu je dobrý. V súčasnosti v dome sídli Stredoslovenská galéria.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Banská Bystrica - Bethlenov dom foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Bethlenov dom foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Bethlenov dom foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Bethlenov dom foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Bethlenov dom foto © Jana Lacková 4/2015
Poznámky
[1] www.icbb.sk (15.12.2015)
GPS
48.734346, 19.143692
48.734346, 19.143692
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk