Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7)
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Budova postavená v rokoch 1896 – 1899 podľa projektu architekta I. Kissa z Budapešti. [1] V objekte za Slovenského národného povstania v roku 1944 sídlili – Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pravosúdie a Československý vojenský súd.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Skuteckého 7
Fotogaléria
Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7) foto © Jana Lacková 8/2017Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7) foto © Jana Lacková 8/2017Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7) foto © Jana Lacková 8/2017Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7) foto © Jana Lacková 8/2017Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7) foto © Jana Lacková 8/2017Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7) foto © Jana Lacková 8/2017Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7) foto © Jana Lacková 8/2017Banská Bystrica - Pamätný dom SNP (Skuteckého 7) foto © Jana Lacková 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 53.
GPS
48.738898, 19.151214
48°44'20.0"N 19°09'04.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk