Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
DOMINIK SKUTECKÝ (1849 - 1921) pochádzal z rodiny židovského pôvodu, ktorá sa z rodného Záhoria presťahovala za lepšími existenčnými podmienkami do Viedne, centra rakúskej monarchie. Výtvarné štúdiá absolvoval (1865 - 1869) v Odbornej škole historického maliarstva na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni a Škole historickej maľby na Reale Accademia di Belle Arti v Benátkach. Vývin umelcovej tvorby zásadnejšie ovplyvnil práve kontakt s benátskym prostredím, kde sa aktuálne rozvíjala žánrová maľba a formoval módny mestský žáner. Ďalší doplňujúci študijný pobyt v Mníchove, vtedajšom stredoeurópskom umeleckom centre, znamenal už definitívny odklon autora od strnulej akademickej historickej maľby. Po prechodnom pôsobení vo Viedni (1871 - 1875), kde sa venoval najmä portrétnej maľbe na objednávku, sa vrátil do Benátok (1876 - 1889). Podarilo sa mu získať významnejšie zákazky od zahraničných obchodníkov s obrazmi a začal vystavovať na medzinárodných výstavách. Úspech získal najmä žánrovou maľbou populárnych sentimentálnych či anekdotických námetov z miestneho prostredia a chrámových interiérov. [1]
 

S rozrastajúcou sa rodinou sa maliar neskôr rozhodol usadiť v pokojnejšom prostredí Banskej Bystrice. Lokálne podmienky a podnety výraznejšie poznamenali aj charakter umelcovej tvorby, v ktorej sa posunul k tendenciám realizmu a rozvinul svetelné zámery aktuálneho stredoeurópskeho prúdu luminizmu v civilnejších maľbách žánrových výjavov z miestneho mestského exteriéru, plenérov a portrétnej tvorby. [2]
 

Odkaz diela Dominika Skuteckého ako aj jeho osobnosti je potrebné čítať v rovine stredoeurópskeho kontextu. Profilovanie a pôsobenie maliara sa odohrávalo v migračnom pohybe s pevnými centrami - Viedeň, Benátky, Banská Bystrica - ale tiež podstatnejšími názorovými vplyvmi Mníchova a neskôr Budapešti. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. Slúži ako galéria.
 

Stála expozícia maliarovho diela bola zriadená v zrekonštruovanej pôvodnej rodinnej vile umelca v roku 1994 v koncepcii Mgr. Zuzany Bartkovej. Začiatkom roku 2012 bola expozícia reinštalovaná. Aktuálne ponúka návštevníkom prehliadku maliarovej tvorby v štyroch celkoch. V úvodnom sa prezentuje charakter vývinu výtvarnej tvorby umelca v prierezovom výbere diel žánrových malieb a plenérov. Druhý celok predstavuje jeho portrétnu tvorbu v lokálnom kontexte. Na poschodí expozície sú v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru vystavené vo voľnejšej inštalácii diela rôzneho charakteru, od štúdií približujúcich výtvarné postupy autora až po definitívne diela žánrových portrétov. Štvrtý výstavný celok je venovaný dielam z osobitého cyklu, v ktorom Skutecký rozvíjal tému z prostredia práce kotlárov a kováčov v medených hámroch. V priestoroch expozície je pre návštevníkov sprístupnená virtuálna prezentácia bližšie mapujúca dielo umelca a osudy jeho rodiny a reprodukcie autentických fotografií z umelcovej pozostalosti. [4]
 


 

Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria

Prístup
Stojí na Hornej ulici.
Fotogaléria
Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Patrik Kunec 4/2015Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Ladislav Luppa 10/2014Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Ladislav Luppa 8/2018Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého foto © Viliam Mazanec 3/2022
Poznámky
[1 - 4] www.ssgbb.sk (6.12.2015)
Bibliografia
ĎURIANČIK, Jozef: Po stopách Dominika Skuteckého. Banská Bystrica: DALI - BB, s. r. o., 2012. 88 s. ISBN 978-80-8141-027-7
VYSKUPOVÁ, Martina: ZRENOVOVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého v jeho rodinnej vile v Banskej Bystrici. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 4, s. 22 – 27.
www.https://www.ssgbb.sk/expozicie/vila-dominika-skuteckeho
www.banskabystrica.sk
GPS
48.738785, 19.152680
48°044'19.6"N 19°009'09.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk