Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Hodruša (Hodruša-Hámre) - pamiatková zóna
Lokalita
obec Hodruša-Hámre, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Sídlo sa rozkladá v Hodrušskej doline a vo viacerých bočných dolinách. Zástavba nielenže lemuje obe strany cesty, ale je roztrúsená najmä na strmých svahoch. Najstaršie a najvýznamnejšie objekty architektúry sa sústredili v najhustejšie osídlenom území Hodruše, v bočnej doline. Dominanty obce tvoria sakrálne stavby – rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický kostol a treťou charakteristickou dominantou je vežovitá banícka klopačka s hodinami. V centre obce prevládajú objemnejšie budovy bývalej banskej správy a byty banských úradníkov. V roku 1993 bola ťažba rúd obnovená, takže je to jediná obec v štiavnicko-hodrušskom rudnom revíre, kde baníctvo ešte nezaniklo. [1]
 

Rozsiahle banícke osídlenie je voľne rozptýlené po svahoch, cestičky k domom sledujú vrstevnice, miestami trasy skracujú terénne schody. Ľudové domy, z ktorých niektoré pochádzajú z konca 18. storočia, sa tu vyskytujú vo viacerých variantoch. Sú to zväčša troj a päťpriestorové drevené domy zrubovej konštrukcie alebo kamenné, prípadne kombinované stavby so sedlovou šindľovou strechou a drevenou pavlačou. Pitvor s čiernou kuchyňou bol často priechodný. Prudký terén využívali stavitelia na stavbu pivničiek v podmurovke, preto niektoré domy pôsobia ako dvojpodlažné. Niekde sa vyskytujú aj pivničky zapustené do svahu. [2]
 

Banská Hodruša so zachovanými súbormi pamiatok je súčasťou územia, ktoré bolo v roku 1993 zapísané spolu s Banskou Štiavnicou a technickými pamiatkami v jej okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zachovaný súbor stavieb v Banskej Hodruši bol v roku 1998 vyhlásený za pamiatkovú zónu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budov je dobrý.
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 73.
[2 - 3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 73.
GPS
48.466748, 18.818864
48°028'00.3"N 18°049'07.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk