Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Belházyovský dom
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Trojpodlažný nárožný renesančný objekt na nepravidelnom pôdoryse z prvej polovice 17. storočia. Dom dal postaviť v roku 1616 waldbürger Žigmund Eggenstein z Ehreneggu. Od roku 1756 patril richtárovi Jánovi Belházymu. V rokoch 1811 – 1818 bolo v budove chemické laboratórium Vysokej banskej školy a zbierky Dolnouhorských banských závodov. [1] V 70. rokoch 19. storočia v objekte sídlila Banská škola.
 

Pôvodne renesančný dom s arkierom na nároží a renesančnou loggiou pred hlavnou fasádou bol neskôr upravovaný. V 18. storočí bola pristavaná k dvorovej strane baroková arkádovú chodba a k hlavnej fasáde ďalšie dve krídla. Nárožný hranolový arkier nesú dve mohutné konzoly a stĺp s tordovaným driekom. Dvor oddeľuje od ulice murovaná ohrada s klasicistickým portálom, na klenáku je letopočet 1803. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domu je dobrý.
Prístup
Andreja Sládkoviča 1
Fotogaléria
Banská Štiavnica  - Belházyovský dom foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica  - Belházyovský dom foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica  - Belházyovský dom foto © Hana Farkašová 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s.66.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s.66.
GPS
48.458252, 18.891167
48°27'29.7"N 18°53'28.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk