Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Lesnícke arborétum Kysihýbel
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Lesnícke arborétum je zamerané na štúdium aklimatizácie a introdukciu cudzokrajných drevín, tiež slúži ako génová banka. [1] Založili ho v rokoch 1900 - 1913, krátko po vzniku Ústrednej lesníckej výskumnej stanice (1898). [2] Založené bolo výhradne na výskumné ciele. Otcom myšlienky bol profesor Lesníckej akadémie J. Tužoň, ktorý rozdelil pozemok na 350 rovnakých políčok. V strede vybudoval rybník, aby zabezpečil vhodné prostredie aj pre vlhkomilné druhy rastkín. Prvých 49 políčok vysadil sám. V roku 1901 J. Tužoňa vystriedal J. Róth, ktorý svoj výber orientoval na dreviny mierneho klimatického pásma. [3]
 

Spomedzi ihličnanov sa v arboréte darí duglaske tisolistej, pôvodnému druhu západného pobrežia Severnej Ameriky, ktorá pre kvalitné drevo patrí k najdôležitejším hospodárskym drevinám na svete. Ďalej boli vysadené cudzokrajné jedle, smreky, borovice, tuje, cyprušteky i sekvojovce a spomedzi listnatých stromov napríklad korkovník amazonský, breza papierovitá či severoamerické hikórie i ľaliovníky. [4]
 

S prihliadnutím na taxonomickú príslušnosť a ekologické nároky drevín je arborétum rozdelené do štyroch oddelení, v rámci ktorých sú jednotlivé dreviny vysadené na 350 štvorcoch s rozmermi 15 x 15 metrov. [5]
 

Lesnícke arborétum má výmeru 7,78 hektára, jeho nadmorská výška je 530 – 563 m. Priemerná ročná teplota je 6,7°C a ročný úhrn zrážok 895 mm. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Banská Štiavnica. [6]
 

Pôvodne – do roku 1913 - sa v arboréte vysadilo 282 taxónov drevín mierneho pásma severnej pologule. Po opakovaných výsadbách a doplňovaní ďalších druhov sa teraz v arboréte nachádza 260 druhov drevín. Súčasťou arboréta je Medzinárodná fenologická záhrada, v ktorej je ďalších 30 druhov drevín. [7]
 

V súčasnosti sa tento aklimatizačný objekt využíva na výskum introdukcie, ako aj genetické a šľachtiteľské práce. Ďalej slúži lesníckej praxi ako cenná génová banka pre zavádzanie najperspektívnejších cudzokrajných drevín. Arborétum plní dôležitú výchovno-osvetovú funkciu pre širokú verejnosť, študentov škôl lesníckeho a prírodovedného zamerania a pracovníkov lesnej prevádzky. [8]
 

Arborétum Kysihýbel je dendrologickým objektom európskeho významu. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav arboréta je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Arborétum sa nachádza asi 1 km východne od Banskej Štiavnice.
Poznámky
[1] REŽNÁ, Natália a kolektív: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. s. 118.
[2] http://www.nlcsk.sk (9.5.2018)
[3 - 4] REŽNÁ, Natália a kolektív: Parky a záhrady. s. 118.
[5 - 8] http://www.nlcsk.sk (9.5.2018)
[9] http://www.banskastiavnica.sk (9.5.2018)
GPS
48.450202, 18.931039
48°27'00.7"N 18°55'51.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk