Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Synagóga
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Objekt vybudovali v roku 1893 na pozemku dvoch meštianskych domov, ktoré zakúpila židovská náboženská obec z dobrovoľnej finančnej zbierky v roku 1890. Pri jeho stavbe v úrovni prízemia ponechali základnú dispozíciu, nad ktorou postavili vlastnú sakrálnu stavbu v pôdoryse rešpektujúcu starší dom. Nad ním vznikol dvojpodlažný priestor zaklenutý valenou klenbou. Pôvodnú dispozíciu doplnil len obdĺžnikový rizalit, do ktorého umiestnili schránku na Tóru. Z východnej strany orientovanej do parcely vybudovali svätyňu v podobe dvojpodlažného rizalitu. V dôsledku prudko stúpajúceho telesa Novozámockej ulice sa prízemie v smere pozdĺžnej osi objektu nachádza pod úrovňou terénu. Priestor prvého podlažia je prístupný cez južný bočný vstup z Novozámockej ulice. Zrušili sa vnútorné schodiská a každé podlažie sprístupnili samostatným vchodom z Novozámockej ulice. [1]
 

Je to samostatne stojaca neoklasicistická budova na obdĺžnikovom pôdoryse s vysokými, polkruhovo zakončenými oknami. Čelnú fasádu ukončuje štít členený pilastrami, v jeho strede sú mramorové tabule Desatora. [2]
 

V roku 1941 vyšiel zákaz organizovať v synagóge bohoslužby. Po roku 1945 sa činnosť židovskej náboženskej obce podarilo v Banskej Štiavnici načas obnoviť. Definitívne prestala synagóga slúžiť náboženským účelom v roku 1949 a kúpilo ju mesto. Zámery využiť ju ako kultúrny stánok sa nenaplnili. V 50. rokoch 20. storočia po jej zatvorení ako náboženského chrámu na prízemí umiestnili klampiarsku dielňu a sklady transparentov pre prvomájové oslavy. Priestory na prvom podlaží sa využívali pre účely autoškoly. Po novembri 1989 sa dostala do súkromných rúk, zmenila viacero majiteľov a schátrala. [3]
 

Na priečelí synagógy osadili pamätnú tabuľu, ktorá tam mala byť už 65 rokov. Rekonštrukciu zavŕšili symbolicky, umiestnením tabule, ktorá informuje, že v rokoch 1892 - 1949 bola v budove židovská synagóga. Jej slávnostné odhalenie sa uskutočnilo 2. septembra 2014. Tabuľa bola jednou z podmienok Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku pri jej predaji mestu ešte v roku 1949. Stalo sa tak až oveľa neskôr. Podľa podmienok kúpno-predajnej zmluvy z roku 1949 objekt nesmie byť využívaný na nedôstojné ciele (zábavná miestnosť, krčma) a na jeho priečelí má byť umiestnená pamätná doska s textom oznamujúcim, že v tejto budove sídlila v rokoch 1892 - 1949 židovská synagóga. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Banská Štiavnica - bývalá židovská synagóga (č. ÚZPF 2493/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2006. Autori: Mgr. Ľ. Fillová, Mgr. Michal Šimkovic. [5]
 

Budova desaťročia chátrala, dostala sa do katastrofálneho stavu, preborila sa dokonca časť klenby. Výrazne narušená statika, nesmierne množstvo odpadkov a stovky použitých injekčných striekačiek. Takto vyzerala budova štiavnickej synagógy v roku 2009, keď sa jej vlastníkom stali Radovci. A hoci od roku 1955 je budova národnou kultúrnou pamiatkou, zaobchádzalo sa s ňou nešetrne a postupne sa dostala do havarijného stavu. Po Nežnej revolúcii prešla do súkromných rúk, ale jej stav sa len zhoršoval, až začal ohrozovať okolité stavby rodinných domov a budovy Pivovaru ERB, ktorý sídli oproti. Hrozilo zrútenie nosnej steny hlavnej lode chrámu. [6]
 

Práve majitelia pivovaru sa synagógy nakoniec ujali. Štiavnická rodina Radová okamžite rozhodla o generálnej rekonštrukcii stavby – kvôli jej výrazne narušenej statike, deštrukcii časti steny a klenby hlavnej lode. Rekonštrukcia si vyžiadala takmer milión eur vlastných prostriedkov majiteľov. V rámci nej vyrástla pri synagóge nová vyhliadková terasa, ktorá je obľúbenou zastávkou návštevníkov Banskej Štiavnice. [7] Obnova trvala 14 mesiacov (2013 – 2014) a Ministerstvo kultúry poskytlo na reštaurátorský výskum 9 500 eur. [8] Počas rekonštrukcie boli zároveň zachované všetky architektonické a historicky hodnotné prvky. Zachrániť sa podarilo tiež hebrejský nápis na priečelí.

Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je veľmi dobrý. V priestoroch synagógy sa nachádza riaditeľstvo a časť technológie malého banskoštiavnického pivovaru ERB, za ktorým stojí rodina podnikateľa Eduarda Radu. S týmto dočasným využitím súhlasila židovská náboženská obec aj pamiatkari. [9]
 

Pôvodne plánovali v zrekonštruovanej synagóge zriadiť divadlo a galériu. Napokon však v nej našla svoje miesto časť pivovarníckej technológie. Stalo sa tak podľa Eduarda Radu aj na odporúčanie bratislavského rabína Barucha Myersa, podľa ktorého by divadlo nebolo najšťastnejším riešením, pretože by sa v ňom mohli hrať aj hry, ktoré by nezodpovedali dôstojnosti tohto priestoru. [10]
 

Pivovar bude v synagóge podľa Radu dočasne do roku 2019. Potvrdila to aj riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Zuzana Klasová. Do piatich rokov plánuje firma rozšíriť výrobu a pivovarnícku technológiu presunie inam. Objekt potom bude slúžiť na kultúrne účely. [11]

Prístup
Synagóga je situovaná južne od Radničného námestia na trojuholníkovej parcele vklinenej zo severnej strany medzi Striebornú ulicu a z južnej strany medzi Novozámockú ulicu. [12]
 

Novozámocká ulica 5

Fotogaléria
Banská Štiavnica - Synagóga zp © Jiří Fiedler, zbierka (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Banská Štiavnica - Synagóga (stav pred rekonštrukciou) foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Synagóga (stav pred rekonštrukciou) foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Synagóga (stav pred rekonštrukciou) foto © Hana Farkašová 6/2013
Poznámky
[1] www.banskastiavnica.sk (8.2.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 76.
[3 - 4] TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar: Obnovená synagóga načas poslúži pivovaru, Pravda | 04.09.2014 (8.2.2016)
[5] www.pamiatky.sk (16.4.2018)
[6 - 7] Synagóga v Banskej Štiavnici ožila. www.bystricoviny.sk, 28.sugust 2014 (8.2.2016)
[8 - 11] TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar: Obnovená synagóga načas poslúži pivovaru, Pravda | 04.09.2014 (8.2.2016)
[12] www.banskastiavnica.sk (8.2.2016)
GPS
48.458261, 18.893534
48°27'29.7"N 18°53'36.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk