Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
baptistérium
lat., budova, v ktorej sa krstí, samostatná často osemuholníková centrálna stavba, ktorú stavali v starokresťanskej dobe a v stredoveku. Bola umiestnená väčšinou na západ od biskupského kostola.www.pamiatkynaslovensku.sk