Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Barca (Košice) - Kalvínsky kostol
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v rokoch 1794 – 1795 ako tolerančný bez veže v jozefínskom klasicistickom slohu. Prestavaný a doplnený vežou bol v roku 1899 v neorománskej úprave. Je to sieňový, rovno uzavretý priestor zaklenutý pruskou klenbou, ktorú iluzívne zvyšuje maľba. V priestore pod vežou je maľovaný erb s nápisom vzťahujúcim sa na stavbu kostola. Bohoslužobné cínové nádoby sú zo 17. storočia. [1]
 

Kostol je hlavnou fasádou orientovaný k ceste, vedúcej v severojužnom smere do centra Košíc. Sakrálny objekt má sieňovú jednoloďovú dispozíciu obdĺžnikového pôdorysu, na východe s predstavanou vežou, ukončenou štvorbokým ihlanom. V strede priestoru jednolodia je pôvodná krstiteľnica a oproti na strednom prístennom pilieri južnej steny baroková drevená kazateľnica so zvukovou strieškou. Interiér lode je zaklenutý dvoma poľami plackovej klenby s medziklenbovými pásmi, na východnej strane s drevenou kruchtovou emporou. Na severnej strane exteriéru je ku kostolu pristavaná nízka obdĺžniková krypta s plytkou sedlovou strechou. Medziklenbové pásy lode dosadajú na prístenné piliere. Z troch voľných strán týchto pilierov sú pilastre, členené profilovanou rímsovou hlavicou, hladkým driekom a pätkou. Priestor presvetľujú dva okenné otvory z oboch strán, umiestnené pravidelne v strede klenbových polí. [2]
 

Na klenbách je iluzívna architektonická výmaľba, typická pre klasicizmus, naznačujúca podhľad kupoly. Predsieň v podveží je zaklenutá. Nad vstupom kostola je v interiéri nápis: „O! PATER! AVSPITIIS VENIENTIBVS ADSIS AD ARAS / AVDY SALVATOR VOTA PRETESQVE PII ! / NUMUINIS HAEC AEDES PER SEROS TRANSEAT ANNOS / PAX FAX VERBIS LEX ATRIA SACRA REGANT. 1794.“ (Ó! Otče! Zasvätený prichádzajúci k oltáru / aby počuli o zasľúbení a vykúpení Spasiteľa! / V tomto chráme prejdú budúce roky v pokoji / lebo tu vo svätom príbytku vládne mier a slová zákona. 1794.) Na severnej strane je maľba dvoch erbov rodov s identifikačným nápisom donátorov: “BARCZAI A CSERPEKI ÉS TARKŐI / BARCZAY FERENCZ DEZSŐFFY KATALIN, 1795.“ [3]
 

Veža je postavená z tehál a má tri nadzemné podlažia, pričom omietnuté je v interiéri iba prvé a čiastočné druhé. V omietke prvého poschodia sa zachoval letopočet 1795 do nej vyškrabaný. Jednotlivé poschodia sú prístupné drevenými schodiskami. Na druhom poschodí sú situované dva zvony z rokov 1913 a 1928. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Posledná väčšia oprava kostola prebehla v rokoch 1990 – 1991, keď ho znovu omietli a odstránil vlhkosť z múrov. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

Kostol je do súčasnosti autenticky zachovaný dispozične i hmotovo, so zachovanými architektonickými, výtvarnými a remeselnými prvkami (členenie fasád, výplne, kované a klampiarske výrobky), bez výraznješích nepriaznivých stavebných zásahov. [6]

Prístup
Kalvínsky kostol je situovaný na rovinatom, len mierne sa zvažujúcom teréne v historickom centre obce. Stojí blízko rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla, ktorý sa nachádza pár desiatok metrov nižšie na protiľahlej strane. [7]
Fotogaléria
Barca - Kalvínsky kostol  foto © Viliam Mazanec 2/2014Barca - Kalvínsky kostol  foto © Viliam Mazanec 2/2014Barca - Kalvínsky kostol  foto © Viliam Mazanec 2/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 79.
[2] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 223 - 224.
[3 - 4] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 224.
[5] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 223.
[6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 224.
[7] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 223.
Bibliografia
KRIŠTOF, František: Barca. Mestská časť Košíc. História a súčasnosť. Košice: Agentúra JES, 2002. 80 s. ISBN 80-88900-11-5
www.barca.sk
www.kosice.sk
GPS
48.676796, 21.265641
48°40'36.5"N 21°15'56.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk