Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Barca (Košice) - synagóga
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1838 bolo v Barci 972 obyvateľov, z toho 644 bolo katolíkov a 147 židov. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1857 predstavovala židovská komunita 15,3 percenta na vtedajšom celkovom počte 950 obyvateľov Barce. Z náboženského hľadiska išlo o druhú najsilnejšiu náboženskú komunitu v Barci. [1]
 

Židovská náboženská obec v Barci bola založená v druhej polovici 18. storočia a spočiatku patrila k rabinátu v Seni, V Barci mala židovská náboženská obec dva cintoríny a synagógu. Po viac ako 100 rokoch existencie bola budova, hlavne po druhej svetovej vojne, vo veľmi schátranom stave odpredaná československému štátu a neskôr asanovaná. Na jej mieste postavili telekomunikačnú budovu pre letisko. [2]

Prístup
Synagóga stála na niekdajšom pozemku Andreja Stankaya na terajšej Abovskej ulici, naproti Zichyho kaštieľu pred odbočujúcou cestou na Boľarov. [3]
Poznámky
[1 - 3] KACEJOVÁ, Monika: Zázrak v Barci – našli chýbajúcu časť náhrobku. KOŠICE: DNES, č. 5, 20. november 2020, s. 25.www.pamiatkynaslovensku.sk